Een blog van www.bomengids.nl

Blog van website www.bomengids.nl

zaterdag 26 januari 2013

Moord op de honingbij, weg met het CTGB

Als de bioloog achter de website bomengids.nl  ben ik begaan met de natuur waar wij deel van uitmaken. Ik ben echter ook natuurwetenschappelijk milieukundige en dat is bij dit verhaal over pesticiden en bijen wel relevant.


Zelden ben ik zo kwaad geweest als na het kijken van Moord op de honingbij Zembla op 25-01-2013. Kijk eens naar deze uitzending en ga dan deze blog verder lezen.
Honingbijen zijn onmisbaar voor de bestuiving van planten en dus ook voor een grote groep bomen. Maar niet alleen is dat relevant. Welke andere insecten worden omgelegd door het gif dat de relevante Nederlandse falende overheidsorganen geen probleem vinden (tot gisteren gelukkig, want de tweede kamer heeft actie genomen, maar wel 4 jaar te laat en alleen in dit specifieke gif-dossier).

Bomengids.nl roept de politiek op schoon schip te maken, de schuldige overheidsorganen onder de loep te nemen en vervolgens zo te hervormen dat besluitvorming over gif openbaar en aanvechtbaar wordt.


Is Groenlinks op zoek naar zijn roots: nou doe hier dan iets aan graag. Het kwaad huist hier in Nederland (ie werkwijze CTGB).

Welke actie stel ik voor:
 1. Doe met de tweede kamer een grondig onderzoek hoe het kan dat het ministerie en CTGB de de door rest van de wereld overduidelijke schade van een groep pesticiden zijn blijven ontkennen. Mijn onderstaand relaas geeft weer dat ik geloof dat er structurele hele foute ingredienten in de huidige werkwijze zitten
 2. Verander vervolgens die werkwijze (of liever vervang het CTGB):
  1. Onderzoeken moeten openbaar zijn.
  2. Wellicht moeten onderzoeken herhaald worden door onafhankelijke instituten
  3. Het moet mogelijk zijn dat derden resultaten van onderzoeken aanvechten
  4. Wanneer EU of USA autoriteiten die relevant zijn, of andere onderzoeken nieuw licht op toegelaten middelen werpen moet her-beoordeling snel plaats kunnen vinden

Waarom heeft het Zembla me zo kwaad gemaakt?


In het kort is het verhaal zo: het is al sinds 2006 bekend dat de honingbijen uitsterven op een vreselijke manier (Colony collapse disorder, CCD). Tijden lang is gezocht naar oorzaken. Sinds 2009 wordt er gepubliceerd dat persticiden een mogelijke oorzaak zijn.


In Nederland echter hebben we een rare club die gaat over het wel/niet toelaten van bestrijdingsmiddelen en dat heet het CTGB ( College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)). Ik noem die club raar omdat haar werkwijze onfris riekt.

Hoe beslist het CTGB namelijk of een bestrijdingmiddel mag worden verkocht:
 1. Op basis van onderzoeken van producenten van bestrijdingsmiddelen
 2. Deze onderzoeken zijn NIET openbaar en kunnen dus niet beoordeeld worden door derden
Hmm, is dat een goede manier om de volksgezondheid te bewaken?

Kijk een een naar deze clip van TED : What doctors don't know about the drugs they prescribe.
Wat betekent dat voor de werkwijze van het CTGB denk je? Dat betekent dat het CTGB alleen kijkt naar de onderzoeken die bewijzen dat een middel geen kwaad kan, maar dat ze de andere onderzoeken nooit zullen krijgen.

Nu zou een CTGB natuurlijk tegen alle verwachtingen in goed kunnen functioneren. Dat is niet onmogelijk, niet waar. Maar wat vertelt het bijenverhaal van Zembla ons:
 1. Er is vanaf 2009 veel bewijs dat pesticiden bijen doden en CCD (mede of alleen) veroorzaken
 2. Nederlandse onderzoekers van de WUR, door het ministerie geciteerd vinden van niet
 3. De genoemde pesticiden zijn toegelaten. En dat zijn ze dus nog steeds.

Wat betekent dit nu voor de veiligheid van burgers van Nederland en de natuur in Nederland?
 1. Het CTGB heeft gedisfunctioneerd in het geval van CCD
 2. Gevolgen van CCD zijn desastreus voor de economie. Zelfs de Rabobank ziet dat, toch geen anti-agrariers bank.
 3. De werkwijze van het CTGB is niet te controleren door de pers of onafhankelijke clubs
 4. De werkwijze van de CTGB zal logischerwijs slechte resultaten opleveren, die beïnvloed zullen zijn door het directe belang van producenten
 5. De werkwijze van het CTGB, het officiële orgaan dat in Nederland beslist over het toelaten van vergif is structureel corrupt en het is nu bewezen dat dit heeft geleid tot het toelaten van een vergif dat de landbouw ernstige schade toebrengt. Corruptie betekent niet perse dat je direct geld aanneemt als je het mij vraagt. Het betekent ook dansen naar de pijpen van het geld en het algemeen belang niet dienen daardoor.
Ergo, de kansen zijn dus ook levensgroot dat er legio meer middelen op de markt zijn die schadelijk zijn, voor mensen of natuur, maar waarvan dat niet bewezen is.

 Het CTGB is een relict uit een maatschappij van vroeger. Het is hoog tijd dat we iets beters bedenken in Nederland om onszelf tegen gif te beschermen,